Internopplæring

På denne siden har alle ansatte i INEVO tilgang på en rekke opplæringskurs.

Våre internkurs

Begynn med dette kurset!

Introduksjon til INEVO

I dette kurset får du en introduksjon til INEVO. Du får lese om selskapets historie, grunnleggende verdier og de viktigste prosessene i selskapet.

Strategi

Strategi handler om å peke ut en retning, få folk med seg og bevege seg i riktig retning. Alt forandrer seg underveis og suksessen avhenger av din evne til å gjennomføre!

Tilgjengelig!

OKR

OKR er et enkelt verktøy som hjelper bedrifter å omsette strategi i målbare resultater ut i organisasjonen.

Søkemotoroptimalisering

I dette kurset får du en innføring i de viktigste delene av søkemotoroptimalisering(SEO)

Gøy kurs

Google Ads

Google Ads er en av de viktigste markedsføringskanalene for mange av våre kunder. I dette kurset får du en rask innføring i konseptet og verktøyet.

E-postmarkedsføring

E-postmarkedsføring er noe av det viktigste (nesten) alle bedrifter bør jobbe med. Ved hjelp av e-postmarkedsføring kan du få mer ut av dine eksisterende kunder og ikke minst skaffe deg nye!

Webanalyse

Markeds- og prestasjonsanalyse er grunnlaget for alt vi gjør i INEVO – både før, under og etter. I vårt analytiske arbeid inngår for eksempel måling og rapportering, A/B-testing, brukertesting etc.

Google Design Sprint

Google Design Sprint er en metode for å besvare store spørsmål raskt, gjennom en 5-dagers prosess. Metoden bygger på tradisjonelle og kjente modeller for strategi, designtenking og innovasjon.

Konverteringsoptimalisering

Konverteringsoptimalisering betegner alle verktøy med mål om å gjøre passive besøkende om til aktive besøkende. Kort forklart dreier det seg om å få brukerne til å gjøre det du vil de skal gjøre – være seg å gjennomføre et kjøp, henvende seg via telefon eller melde seg inn i kundeklubben.

YES!

Facebook

I dette kurset får du en innføring i hvordan INEVO jobber med Facebook for sine kunder.

Free

Intern Fagdag 2021

Her kan du se alle presentasjonene fra INEVO intern fagdag 2021

Tillit

Vi dyrker tillit i alle situasjoner, beslutninger og relasjoner. Uten tillit er det umulig å skape varig endring. Hvis man er usikker på en beslutning, så skal vi stille spørsmålet: “Bygger denne beslutningen/handlingen tillit?” Hvis svaret er nei, så må man revurdere eller diskutere med andre.

 

Candor

På norsk dekkes ordet av en kombinasjon av å være direkte, ærlig og oppriktig. Vi legger ikke noe i mellom. Vi sier ifra!

Nysgjerrighet

Vi er nysgjerrige og ønsker hele tiden å lære. Vi er nysgjerrige på kunder, kollegaer, nyutdannede. Begrepet infinite learner dekker denne verdien.

Raushet

Vi hjelper andre uten å forvente å få noe igjen. Vår innstilling er at vi ønsker andre folk alt godt.  Vi deler alt – unntatt sensitiv kundedata. Vi er ikke dumsnille. Vi skal være lønnsomme. Når noen snakker negativt, så er vi positive. Vi er rause med kunnskap og vi ser stort på ting.

OKR

Objective

Øke kjennskapen til OMA modellen (for å tiltrekke oss flere spennende prosjekter)

Key Result 1:

Tiltrekke 9 netto nye rene OMA-kunder i løpet av 2021

Key Result 2:

Øke mersalg til eksisterende OMA-kunder med 10 000,- i mnd

Key Result 3:

1,6 mill i månedlig omsetning i november og utover!

Key Result 4:

Nå 50 000 rekkevidde hver måned (webinarer, annonser i DN, PR, e-mail outreach)